ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เพื่อทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำนวน 3 อัตรา ขอให้ผู้มีรายชื่อมาทดลองงานตามวันเวลาที่แจ้ง

  1. นางสาว บุรัสกรณ์   อุดมประสิทธิ์กุล   ตำแหน่ง  IT Support
  2. นาย นัฐวุฒิ   คำหมาย   ตำแหน่ง  IT Support
  3. นาย นวการ   โพธิรักษ์   ตำแหน่ง  Network Support

ติดต่อ

ที่อยู่:

38 ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

เบอร์โทร:

039 319 666