44

ยอดยกมา

44

ยอดคงเหลือ

105

ยอดเตียงกรอบ

61

ยอดเตียงว่าง

1

ยอดรับใหม่

1

ยอดจำหน่าย

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา คงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ. CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
จิตการุณ ชั้น 613141068000167
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 3 (พิเศษ)131300013001183
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 (พิเศษ)990025110081
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 4 (พิเศษ)760160001131
หอผู้ป่วยเกษมศานต์ (Cohort)220001010000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ E000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ F000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์มรภ.รำไพพรรณี000000000000
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี A000000000000
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี B000000000000
หอผู้ป่วย Community Isolation (CI)000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ D000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ C000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ B000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 4 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 5 (พิเศษ)000000000000
หอผู้ป่วยสวัสดิไชย (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วย Home Isolation (HI)000000000000