107

ยอดยกมา

137

ยอดคงเหลือ

770

ยอดเตียงกรอบ

633

ยอดเตียงว่าง

41

ยอดรับใหม่

11

ยอดจำหน่าย

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา คงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ. CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี A39562031445605320
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี B16301402901092100
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 3 (พิเศษ)1819540171104120
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 (พิเศษ)18161387100481
จิตการุณ ชั้น 614141185100059
หอผู้ป่วยเกษมศานต์ (Cohort)220001010000
หอผู้ป่วย Community Isolation (CI)000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์มรภ.รำไพพรรณี000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ F000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ E000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ D000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ C000000000000
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ B000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 4 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 5 (พิเศษ)000000000000
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 4 (พิเศษ)000000000000
หอผู้ป่วยสวัสดิไชย (Cohort)000000000000
หอผู้ป่วย Home Isolation (HI)000000000000