ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. ธิรยา    เอกบุญยืน
งดบริการตรวจแพทย์ติดราชการ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร