ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป/คลินิกโรคหัวใจ
น.พ. วิวัฒน์    กาญจนรุจวิวัฒ์
งดบริการตรวจแพทย์ติดราชการ
วันที่ 18 พ.ค.63เวลา 08.00-12.00 น.
วันที่ 20 พ.ค.63เวลา 08.00-12.00 น.

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร