ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. บัญชา    ศักดิ์สิทธิโชค
งดบริการตรวจแพทย์ติดราชการ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร