ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. วีระพงศ์    ผู้มีธรรม
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 29 ต.ค.62เวลา 08.00-12.00 น.

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร