ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
น.พ. สุพจน์    ฉัตรทินกร
งดบริการตรวจ แพทย์ลา
วันที่ 3 ธ.ค.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 4008