ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมประสาท
น.พ. ปรีดี    กาญจนาพงศ์กุล
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 15 ก.ค.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1242 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. พลอย    เพ็งชะตา
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 13 ก.ย.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. มาเรียม    เจตนจันทร์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 18 ก.ค.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก ผิวหนังและกามโรคชาย
พ.ญ. ศิรินี    วิภวกุล
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 13 ส.ค.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240