ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. ธีรยุทธ     นัมคณิสรณ์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 20 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. วิวัฒน์    กาญจนรุจวิวัฒ์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 25 มี.ค.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไปและระบบทางเดินหายใจ
น.พ. สุรัชต์     นาคะวิโรจน์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 28 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. จิตติ    โฆษิตชัยวัฒน์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 21 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมประสาท
น.พ. ปรีดี    กาญจนาพงศ์กุล
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ แจ้งบริการเพิ่มพิเศษ ตรวจวันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 12.00-15.00 น.
วันที่ 18 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. วราภรณ์    พลเมือง
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 14 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. วีระพงศ์    ผู้มีธรรม
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ ออกตรวจพิเศษเพิ่มเติมวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 08.00-12.00 น.
วันที่ 27 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1242 
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมมะเร็ง
น.พ. ภาสกร    วันชัยจิระบุญ
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 13 ก.พ.62
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 3063