ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. ปรีดี    กาญจนาพงศ์กุล
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ แจ้งบริการเพิ่มพิเศษ ออกตรวจวันที่ 28 พ.ย. 2561 12.00-15.00 น. แทน
วันที่ 12 ธ.ค.61
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1240 
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. ราม    กิจจารักษ์
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ แจ้งบริการเพิ่มพิเศษ เลื่อนนัดมาตรวจวันที่ 7 ธ.ค. 61 เวลา 8.00 - 12.00 น.
วันที่ 14 ธ.ค.61
เวลา 08.00-12.00 น.
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 1242