ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

ห้องตรวจ ห้องตรวจอายุรกรรมมะเร็ง