ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. พลอย    เพ็งชะตา
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ
วันที่ 13 ก.ย.62เวลา 08.00-12.00 น.

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร