ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า Untitled Document

 

รายชื่อแพทย์ที่ไม่สามารถออกตรวจตามกำหนดการ
-------------------------------------------------------------------------
คลินิก อายุรกรรมประสาท
น.พ. ปรีดี    กาญจนาพงศ์กุล
งดบริการตรวจ แพทย์ติดราชการ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร